Hotărârea nr. 1 din 26.04.2024 privind admiterea propunerii de candidatură pentru alegerea primarului comunei Dorolt, a domnului Găman Mihai depusă de UDMRSari la conținut