Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură specializată, cu o dotare specifică, constituit în subordinea consiliului local, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor şi salvare a oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii, în conformitate cu următoarele prevederi legale:

  • Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr.363/2002 cu modificările ulterioare aduse de Ordonanţa nr. 25/2004;
  • O.M.A.I. nr. 718/30.06.2005, modificat şi completat cu Ordinul nr.195/20.04.2007, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
  • Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;
  • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Hotărârea Guvernului nr.642/2005 privind aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de risc specifice.
Sari la conținut