Relieful şi vegetaţia

Relief
Comuna Dorolț aparține în totalitate unității de relief a Câmpiei Someșului. Singura apă curgatoare importantă de pe teritoriul comunei este râul Someș care reprezintă și hotarul de sud al acesteia. Câmpia Someșului pe care se află comuna Dorolț este o câmpie aluvială recentă în care râul cu același nume a depus masiv, procesul de aluvionare fiind stimulat de mișcările neotectonice de afundare a vechiului Bazin Pannonic.
Câmpia pe care este situat teritoriul comunei este o câmpie de divagare pe suprafața căreia vechiul Someș, ca râu principal, și-a despletit albiile, răspândindu-și aluviunile, urmele albiilor fiind evidente.
Acumularea recentă impusă de divagarea albiilor a creat o câmpie netedă, relativ monotonă, în care doar albiile părăsite imprimă o oarecare variație; altitudinile absolute se încadrează între 120-125 m (puncte geodezice Peleșu Mare - 1 m, în nordul teritoriului, la limita cu comuna Lazuri și Pădurea Mare - 1 m, la vest de Dorolț); în vecinatatea albiei Someșului, grindurile laterale ale acestuia ajung la 122-123m, în timp ce în extremitatea nordică și vestică, altitudinile coboară sub 118m.

Vegetație
Vegetația naturală se încadrează zonal, unități de silvostepă, asociațiile naturale fiind înlocuite în cea mai mare parte de culturi agricole, alături de care apare zonal, vegetația hidrofilă. Pădurea Mare, constituită din stejar, situată la sud de localitatea Dorolț, este singură de formație forestieră.Flora aferentă zonei şi comunei Dorolţ este cea ca¬racteristică zonei de luncă şi silvostepei, cu arbori de esenţă moale: răchită, plopi indigeni, precum şi pâlcuri de arţari, aluni jugastru etc.
 
Climă
Comuna Dorolţ beneficiază de o climă temperat continentală moderată. Media anuală a temperaturii este de 9,6°, avînd la bază următoarele valori termice:
♦ primăvara: 10,2°,
♦ vara: 19,6°,
♦ toamna: 10,8°,
♦ iarna: 1,7°.
Umiditatea atmosferică este destul de ridicată. Regimul vânturilor se caracterizează prin predominanţa curenţilor din sectorul nord-vestic, care aduc precipitaţii primăvara şi vara.