Infrastructura

Infrastructură de transport
Infrastructura de transport este destul de bine dezvoltată în comună, străzile principale in lungime de 7,3km sunt asfaltate,iar restul sunt pietruite in totalitate. Drumul judeţean spre Dara in lungime de 6,3km este asfaltat,cel comunal spre Atea de asemenea este asfaltat in intregime 2,5 km şi evident cei 3 km de drum european sunt modernizati fiind toate în stare bună. Este necesară continuarea asfaltarii strazilor si drumurilor secundare din comună,  în toate localităţile comunei. Pentru siguranţa pietonilor este necesară reabilitarea trotuarelor.Sunt recent modernizate trotuare in lungime de 2,7km.
 
Alimentare cu apă potabilă
Toate localităţile comunei Dorolt sunt racordate la reteaua de  alimentare cu apa a municipiului Satu Mare prin aductiuni catre localitatile Dorolt,Dara,Atea si Petea.
 Operatorul serviciului este Apaserv SA Satu Mare, iar vechimea reţelelor este de 7 ani în Dorolţ şi de 4 ani în Dara. Proporţia conectării în aceste localităţi este 75-80%.
 
Canalizare
Nu există un sistem de canalizare a apelor uzate menajere, dar comuna are in executie un proiect pentru crearea reţelei de canalizare pentru întreaga comună.Actualmente se lucreaza in satele Dorolt si Daracu termene de punere in functiune 2013. Se încearcă găsirea unor modalităţi de finanţare din fonduri europene,pentru localitatile Atea si Petea.

Reţea de gaz
Reţea de gaz nu există în comună, există studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru introducerea gazului metan în localităţile comunei, dar în momentul de faţă nu există fonduri suficiente pentru execuţie.
 

Iluminat public
Iluminatul public este asigurată în toate localităţile comunei, proporţia ariei conectate la reţeaua de curent electric este 100%. Vechimea reţelei este de 12 ani.


Comunicaţie, internet
Fiecare localitate din comună dispune de internet de bandă largă, iar în instituţiile publice există reţea wireless. Reţeaua de telefonie fixă Romtelecom, acoperă toate satele aparţinătoare, la fel ca şi reţelele de telefonie mobilă (Orange, Vodafone, Zapp).