Economia

Potenţialul economic este deosebit de mare, comuna fiind situată foarte aproape de Satu Mare. Datorită unor firme prospere care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, efectiv toată populaţia activă are un loc de muncă, iar în prezent salariile sunt în creştere.
Marea majoritate din populaţia rurală are tangenţă cu agricultura, majoritatea oamenilor deţin terenuri pe care le lucrează după programul de muncă. Sunt puţine societăţi care au ca principal domeniu de activitate agricultura, dar sunt asociaţii familiale care paralel cu creşterea animalelor practică agricultura, dar nu la un nivel comercial, ci mai ales pentru nevoile personale.
Cele mai importante ramuri industriale sunt: confecţii textile, construcţii, tâmplărie. Industria construcţiilor este dezvoltată, dar se preconizează o dezvoltare accentuată în viitor.
În ceea ce priveşte folosirea noilor tehnologii, unităţile care desfăşoară activitate în domeniul agrar şi industrial, şi care au recunoscut importanţa noilor tehnologii, le-au achiziţionat deja şi le folosesc. Industria este în curs de dezvoltare şi se aşteaptă investitori, mai ales că în planul de amenajare a teritoriului s-a inclus şi o zonă industrială.
Serviciile sunt bine puse la punct. Majoritatea localităţilor au reţele de alimentaţie publică, deficienţe se înregistrează în existenţa unor ateliere specializate cum ar fi: coafură, reparaţii pantofi, etc. Activităţile de meşteşugărie nu sunt caracteristice comunei.
Din cauza apropierii oraşului Satu Mare, 60% din populaţia activă din comună a lucrat în industrie înainte de 1989, restul, adică 40%, a lucrat în domeniul agrar.