Cultură şi învăţământ

Educaţie
În comună funcţionează două şcoli cu clasele 1-8 în localităţile Dorolţ şi Dara şi două şcoli cu clasele 1-4 în localităţile Atea şi Petea. În grădiniţa din Dorolţ şi Dara copiii sunt educaţi în trei grupe separate: mică, mijlocie şi mare, în Atea şi Petea, datorită numărului mic de copii înscrişi, există o singură grupă cu o singură educatoare.
Numărul copiilor arată o tendinţă crescătoare. În momentul de faţă în şcolile aparţinătoare comunei sunt înscrişi în total 467 de copii, grădiniţele comunei sunt frecventate de 176 de copii.
Cadrele didactice din comună participă la cursuri de perfecţionare, organizate de ISJ, CCD, precum şi la continuarea studiilor la Universitatea din Oradea, "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca, respectiv Universitatea Vasile Goldiş din Arad.
Tinerii pot urma studiile liceale şi universitare în Satu Mare, în comună lipseşte pregătirea de specialitate, respectiv sistemul de formare profesională pentru adulţi. Lipsesc instituţiile de cercetare şi dezvoltare, respectiv instituţiile care ajută la elaborarea şi preluarea tehnologiilor moderne.
 
Cultură
Casă de cultură este în fiecare localitate, cu excepţia localităţii Dorolţ, cele trei clădiri necesitând însa renovări.
Biblioteca comunei Dorolţ dispune de 5.000 de volume. Numărul persoanelor care vizitează în mod regulat biblioteca este destul de mic, circa 100 de persoane.
Clădirea castelului din Dorolţ este în proprietatea Primăriei comunei Dorolţ, şi aici va funcţiona Centrul Cultural Dorolţ: biblioteca, telecentrul şi căminul cultural.  În curtea castelului sunt organizate manifestări culturale şi zilele satului. Pe viitor s-ar putea încerca includerea castelului pe lista monumentelor istorice, în acest fel ar putea fi accesate fonduri pentru întreţinerea clădirii.

În localităţile Dara şi Dorolţ funcţionează câte un Telecentru (patronat de Fundaţia Romano-Franceza ATRO-FAMI) al căror plan de activităţi şi servicii include următoarele:
♦ curs de iniţiere în utilizarea calculatoarelor;
♦ relansarea activităţilor de tineret prin înfiinţarea unor cercuri: dans popular, dans modern, protejarea mediului, informatică;
♦ asigurarea sprijinului şi suportului pentru comunitate (completarea formularelor oficiale, formularea cererilor oficiale);
♦ informarea cetăţenilor asupra deciziilor consiliului local;
♦ informaţii legate de servicii;
♦ informare despre piaţa locurilor de muncă, posibilităţi de recalificare;
♦ consiliere juridică, bancară;
♦ vizionarea săptămânală a unor filme.
Cu toate că aceste servicii apar în planul de activitate al telecentrelor, echiparea centrelor, resursele umane şi cheltuielile de funcţionare nu sunt asigurate. În momentul de faţă, telecentrele nu au activităţi specifice. Reînnoirea şi echiparea acestor telecentre ar fi esenţială.
 

Sport
Activitatea sportivă a populaţiei nu este însemnată, cu toate că acesteia îi stau la dispoziţie stabilimente care satisfac cerinţele sportului de masă şi de timp liber. Localităţile dispun de terenuri sportive, există vestiare pe terenurile sportive, iar în localitatea Dorolţ este amenajată o sală polivalentă sportivă.
Comuna Dorolţ are o asociaţie de fotbal, AS Recolta, care include două echipe de fotbal (copii şi adulţi). Sala de sport oferă posibilităţi pentru practicarea mai multor sporturi, astfel că ar fi nevoie de educarea populaţiei în legătură cu modul de viaţă sănătos şi cu avantajele practicării sporturilor.