Analiza SWOT

PUNCTE FORTE

• posibilităţi de transfer (cunoştinţe şi tehnologii) datorită zonei transfrontaliere
• mobilitate internaţională asigurată prin infrastructură rutieră dezvoltată, apropierea aeroportului şi apropierea nodului feroviar
• aşezare avantajoasă din punct de vedere logistic
• apropierea municipiului judeţului
• transport public asigurat
• aşezare avantajoasă din punct de vedere turistice

•experinţă în accesarea fondurilor europene
• aşezare avantajoasă din punct de vedere turistic
• experinţă în accesarea fondurilor europene
• administraţie publică locală dezvoltată, resurse umane pregătite
• prezenţa IMM-urilor în comună
• cadre medicale bine pregătite
• infrastructura educaţională în dezvoltare
• rata scăzută a şomajului
• prezenţa serviciilor publice
• tradiţii în producţie
• sol de calitate
• vitalitatea populaţiei
• infrastructură sportivă dezvoltată
• prezenţa izvoarelor termale
• infrastructura de telecomunicaţii dezvoltată
• apropierea râului Someş şi prezenţa lacurilor pentru pescuit


PUNCTE SLABE

• lipsa sistemului de asistenţă socială şi a serviciilor de sănătate
• lipsa asistenţei medicale de urgenţă
• infrastructură de sănătate nedezvoltată
• numărul mare al rromilor - tensiuni
• lipsa unui sistem modern de formare
• numărul mare al profesorilor navetişti
• procentul mare al persoanelor cu dependenţă
• prezenţa problemelor de igienă generală în rândul grupurilor defavorizate
• numărul mare al persoanelor în vârstă
• circulaţie intensă a camioanelor de mare tonaj
• migraţie accentuată
• lipsa reţelelor moderne de producţie şi de comercializare
• structura nefavorabilă a agriculturii
• lipsa asociaţiilor de producţie
• lipsa competitivităţii sectorului agrar
• lipsa infrastructurii de bază în unele localităţi
• poluare fonică accentuată
• lipsa drumului ocolitor
• starea de sănătate neacceptabilă a localnicilor
• turism nedezvoltat


OPORTUNITĂŢI
• comuna poate deveni o zonă frontalieră importantă din surse cost-eficiente (centru transfrontalier agrar, industrial şi logistic)
• creare zonă industrială (incubaţie şi inovare)
• prin creşterea cunoştinţelor întreprinzătorilor locali se poate crea un lanţ de producţie: producţie materiale prime şi semi-preparate - colectarea acestora în unităţile de producţie
• înfiinţarea asociaţiilor de producţie
• crearea produselor cu o valoare adăugată înaltă
• includerea în economia locală a tehnologiilor şi a cunoştinţelor provenite din ţările vestice - transmiterea acestora către Ucraina (procese, produse, servicii)
• schimburi de experienţe
• crearea reţelelor de formare
• prin calificarea şi recalificarea resurselor umane creşterea nivelului de ocupare a populaţiei, alinierea la cerinţe mai înalte
• crearea locurilor de muncă de calitate
• o conducere locală activă şi creativă poate însemna resursele umane necesare pentru dezvoltare
• întărirea societăţii civile, crearea reţelei civile
• crearea ofertei turistice, a produselor turistice specifice
• includerea zonei în lanţul turistic judeţean, naţional şi internaţional
• crearea serviciilor în domeniul turismului
• sprijinirea integrării grupurilor dezavantajate prin programe educaţionale
• aliniere la cerinţele europene prin crearea serviciilor de sănătate
• creşterea nivelului de trai a populaţiei


AMENINŢĂRI

• accentuarea tensiunilor etnice
• creşterea numărului de analfabeţi
• recesiune datorită incompetitivităţii
sectorului agrar
• amânarea oportunităţilor de dezvoltare care s-ar duce la o dezvoltare economică rapidă
• fără o politică adecvată în domeniul protecţiei mediului, avantajele comparative se vor micşora în domeniul ofertei turistice
• lipsa infrastructurii pentru sprijinirea întreprinderilor va cauza dezbinarea întreprinderilor locale în competiţie
• accentuarea poluării fonice şi a gradului de poluare a aerului
• intensificarea traficului greu în zonă
• creşterea numărului populaţiei în vîrstă
• datorită infrastructurii de sănătate nedezvoltată, intensificarea problemelor de sănătate
• segregare grupurilor dezavantajate
• creşterea ratei şomajului în cadrul grupurilor dezavantajate
• Lipsa reţelei sociale duce la lipsa coeziunii sociale
• migrarea populaţiei aptă de muncă
• dispariţia obiceiurilor populare din cauza dezinteresului tineretului